top of page
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Rom for kreativitet

La storslått natur - med fjord, fjell, fonn og fossefall utgjera
den kreative 
atmosfæren for det faglege arrangementet ditt! 
 
Fjordhotellet inviterer til lærerike, spennande, aktivitetsfylte og sosiale
konferanseopplegg og teambuildingsarrangement for bedrifter og grupper.

Konferansefasilitetane våre er ypperlege:
Tre salar av varierande størrelse med alt naudsynt teknisk utstyr
- som til dømes videoprojektor, flip over, lerret, talarstol, overhead, TV,
video og så vidare. Konferansesalene ligg sentralt i hotellets første etasje. 


Skåno er på 80 kvadratmeter og har plass til
80 og 60 
personar i henholdsvis kino- og skolesitting. 
 
Peparen er på 40 kvadratmeter og har plass til
50 og 30 
personar i henholdsvis kino- og skulesitting. 
 
Møterom Vest på 36 kvadrat er eit noko mindre
møterom med ovalt bord og plass til 26 personar. 

Skåno og Peparen kan slås samen, og får då ein totalkapasitet på 130 personar.
bottom of page