• Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Rom for kreativitet

La storslått natur - med fjord, fjell, fonn og fossefall utgjere den kreative 
atmosfæren for det faglege arrangementet ditt! 
 
Fjordhotellet inviterer til lærerike, spennande, aktivitetsfylte og sosiale konferanseopplegg og teambuildingsarrangement for bedrifter og grupper. Konferansefasilitetane våre er ypperlege: Tre salar av varierande størrelse finn du her, med alt naudsynt teknisk utstyr - som til dømes videoprojektor, flipovere, lerret, talerstol, overhead, TV, video og så vidare. Konferansesalene ligg sentralt i hotellets første etasje. 

Skåno er på 80 kvadratmeter og har plass til 80 og 60
personar i henholdsvis kino- og skolesitting. 
 
Peparen er på 40 kvadratmeter og har plass til 50 og 30
personar i henholdsvis kino- og skulesitting. 
 
Møterom Vest på 36 kvadrat er eit noko mindre
møterom med ovalt bord og plass til 26 personar. 

Skåno og Peparen kan slås samen, og får då ein totalkapasitet på 130 personar.